Skogstokig

Blomsterkonungen kallas han, mannen som blev världs­berömd för sin systematisering av botaniken. Man glöm­mer lätt att hans väldiga ansats till namngivning och ord­ning av kända biologiska data omfattade hela skapel­sen, ja ända ner till det oorganiska mineralriket. Natu­rens system, som han försökte överblicka och beskriva, innefattade djurvärlden, och bland däggdjuren åter.nner vi där oss själva, jäm­te apor och andra. Arten Homo sapiens gör sin entré i naturläran. Avvikelser, variation och förvandlingar hade han öga för, och des­sa upphörde aldrig att förundra honom. Darwin, som stod i inten­siv kontakt med det engelska Linnean Society, tog föregångsman­nen till sitt hjärta och studerade honom flitigt.

För medicinaren Linné var människan det främsta studieobjek­tet. Lej...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare