Skyddad verkstad

En läkarstuderande hade bland annat ifrågasatt att professorns uttalanden om biologiska könsskillnader och orsaker till individers sexuella läggning var ”förenliga med likabehandlingsplanen och universitetets värdegrund” och påpekat att den sorts forskning som professorn hade tagit upp ”historiskt sett haft väldigt mörka motiv och använts för att legitimera förtryck”. Studenten var uppenbart missnöjd med att professorn faktiskt menade att det vore ovetenskapligt att bortse från det biologiska arvets betydelse för frågorna. Åtgärden blev att kontakta kursledningen för att kontrollera om den – och universitetet i stort – stod bakom föreläsarens ”väldigt kränkande och problematiska” utsagor. Det gjorde tydligen inte programnämndens ordförande, som anmodade professorn att be om ursäkt...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare