Som mitt i gatan står

Sedan polisens stora organisationsförändring den 1 januari 2015 har verksamheten kantats av problem.

Missnöjet är påtagligt över såväl lönesättning som chefstillsättningar kombinerat med allmän oklarhet om verksamhetens mål och inriktning. I en undersökning av Polisförbundet uppgav 81 procent av de svarande att arbetssituationen förändrats negativt i och med omorganisationen. Tre procent var ganska positiva. Ingen uppgav sig vara mycket positiv. Åtta av tio poliser sägs se sig om efter annat jobb. Trots tal om decentralisering och kommunala satsningar har den lokala polisnärvaron stora brister. Ovanpå detta kommer ett tilltagande våld mot poliser. Även rekryteringen till polisutbildningen har påverkats. I dagsläget står 500 utbildningsplatser tomma

Ytterligare en förklaring till dagens situation är ...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Torsten Elofsson

Fd polisintendent.

Läs vidare