Stöd som stjälper

Ska litteraturen vara ett verktyg för statens förändring av samhället? Den ökande ideologiseringen av kulturstödet utgör ett hot mot den utgivning av kvalitetslitteratur som är nödvändig för pluralism och fördjupning.

Artikeln finns tyvärr inte tillgänglig direkt på webben. Men du kan läsa den i PDF-format genom att klicka nedan.

Ladda ner PDF

Läs vidare