Tillbaka till Hobbes

År 2003 väckte den amerikanske säkerhetsanalytikern Robert Kagan uppseende världen runt med sin bok Paradise and Power. America and Europe in the New World Order. Boken översattes till många språk, bland andra svenska (Om paradiset och makten).

I Paradise and Power jämförde Kagan det europeiska sättet att se på världen och det amerikanska. Européerna levde, menade han, i en posthistorisk värld där Immanuel Kants idé om ”evig fred” redan var verklighet. De vände sig bort från den hårda makten och från användande av militärt våld. De litade på att folkrätten, diplomatin och det internationella samarbetet skulle lösa problemen. USA förblev däremot kvar i historien, i en anarkisk Hobbesiansk värld där det fortfarande var m...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Svante Nordin

Professor emeritus i idé- och lärdomshistoria.

Läs vidare