Traditionen som vapen mot fattigdom

Trots politiska skiljaktigheter fi nns det betydande likheter mellan George Orwell och Theodore Dalrymple. De har med egna ögon sett en verklighet andra intellektuella endast läser om. Därför har de varit immuna mot de modeideologier som lurat många andra.

Artikeln finns tyvärr inte tillgänglig direkt på webben. Men du kan läsa den i PDF-format genom att klicka nedan.

Ladda ner PDF

Nathan Shachar

Journalist och författare.

Läs vidare