Universitetet bryter mot lagen

I november 2015 anmälde vi Göteborgs universitet för systematiska brott mot bland annat Anställningsförordningen och Lagen om anställningsskydd (LAS). Grundproblemet var/är att man vid Göteborgs universitet tagit för vana att anställa personer utan föregående utlysning. Vi identifierade 90-talet författningsstridiga anställningsbeslut, varav 21 avsåg tillsvidareanställningar som i strid med gällande rätt aldrig lysts ut. Majoriteten av fallen hade ägt rum under de senaste fem åren. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i skrivande stund inte yttrat sig över vår anmälan, men internrevisionen vid Göteborgs universitet har i sitt yttrande gett oss rätt på alla punkter.

Enligt svensk lag skall alla offentliga anställningar utlysas så att den som är intresserad skall kunna söka anställning...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare