Vänstern band kvinnorna vid spisen

I den politiska retoriken de senaste decennierna och i genusteorin beskrivs kvinnors utveckling som synnerligen linjär, tidigare rådde ociviliserade tider med förtryck och ojämställdhet men sentida regeringar har vänt utvecklingen uppåt. Ett tydligt exempel är synen på kvinnor och män som företagare. I Dagens Industris tematidning Kvinnors företagande ( juni 2009) stod att läsa:

Historiskt sett har dock skillnaderna mellan könen varit mycket tydlig. Bara under de sista 100 åren har kvinnors ställning i samhället undgått stora förändringar. För fyra generationer sedan fi ck inte kvinnor starta företag om de inte var änkor. De hade inte heller rösträtt och fi ck inte ärva sina föräldrar.

Liknande tankar sprids via Tillväxtverkets skrift Varför ska man främja kvin...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare