Vi vantrivs i demokratin

Pessimismen ökar. Allt fler tycker att Sverige går åt fel håll. Mönstret är tydligt i såväl SOM-institutets som Demoskops eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps siffror. Faktum är att så länge detta har mätts (i MSB:s fall sedan 1980-talet) har det inte sett så dystert ut.

Det är nog inte bara terrorhotet, de fallande skolresultaten, de växande integrationsproblem samt de återkommande skottlossningarna, bomberna och bilbränderna som driver på detta. Vi har fått en ny konfliktdimension i både politik och samhälle som av allt att döma är svårare att lösa genom de kompromisser som så länge gjort den svenska demokratin så stabil.

Samtidigt är vår tid i rörelse. Dramatiska politiska omprövningar sker, nya konfliktlinjer öppnas, gamla ståndpunkter...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Henrik Höjer

Historiker och författare.

Läs vidare