Vilket språk förstår Gud?

På 40 år har latinet nästan helt försvunnit ur bruk i den katolska kyrkan. En motsatt rörelse i språkfrågan sker i Ryssland, där det heliga språket, kyrkoslaviskan, förstärker sin ställning. Det framgår av den strid som för närvarande rasar i den ryska ortodoxa kyrkan. Vilket språk - kyrkoslaviskan eller ryskan - ska användas i gudstjänsten?

Artikeln finns tyvärr inte tillgänglig direkt på webben. Men du kan läsa den i PDF-format genom att klicka nedan.

Ladda ner PDF

Per-Arne Bodin

Professor i slaviska språk med litterär inriktning vid Stockholms universitet.

Läs vidare