Äntligen återuppväcks det civila försvaret!

Ur ”Frihet och försvar. Boken om vår beredskap” (Lindfors bokförlag AB, 1941).

Vi ska hålla ut i tre månader. Det är en del av planen för Sveriges civila försvar. Ett begrepp alltför många idag är obekanta med. Men om nuvarande planering går som den ska är vi i alla fall på rätt väg att få tillbaka ett viktigt grundskydd för samhället.

Imorgon lägger regeringen fram sin totalförsvarsproposition, men redan idag talade inrikesminister Mikael Damberg om de nödvändiga och ack så bortglömda civilförsvarsdelarna. Det är bra att detta lyfts fram särskilt på förhand för att visa prioriteringsordningen.

Vid ett pressmöte i förra veckan ställde jag frågan till representanter från Försvarsutskottet om coronapandemin tagit upp all kraft och tankemöda så att vi kanske glömt bort den civila delen av Totalförsvarsförberedelserna. Men jag fick genast lugnande besked.

”Det är synd att det ska krävas allvarliga kriser som pågående pandemi för att vi ska börja förbereda oss på riktigt.”

Precis som då påpekades är det emellertid synd att det ska krävas allvarliga kriser som pågående pandemi för att vi ska börja förbereda oss på riktigt. Faran är också att vi endast förbereder oss för det vi har upplevt och inte det ovissa hotet som komma kan.

Satsningen innebär att en miljard kronor tillförs 2021 och sedan blir det en successiv ökning till 4,2 miljarder kronor 2025. Men för att återuppbygga ett kraftfullt civilt försvar som kan vara redo och rycka ut vid kriser – oavsett krisscenario – behövs människor. Frivilliga resurser ute i kommuner och regioner är centrala för samhällets krisberedskap och först när man lyckats mobilisera civilsamhället finns verkligen ett civilt försvar att tala om. Hur ska detta gå till?

Viktiga samhällsfunktioner ska få stärkt ”motståndskraft” och regeringens lista innefattar: ”Hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvattenförsörjning, transporter, ordning och säkerhet, finansiell beredskap, energiförsörjning samt elektroniska kommunikationer och post”. Som synes är listan lång, men samhällets trygghet är en komplex fråga så det är bra att många områden listas så att det inte enbart rör beredskap för våra senaste kriser.

Det här är viktiga delar som tyvärr försummats så att vi har en ny generation som är omedveten om krisberedskap och det civila försvar vi en gång hade. Pågående krissituation är en påminnelse i vardagen just nu. Men för att fortsätta öva uthållighet och förbereda oss på det oväntade behövs en ökad medvetenhet. Även om satsningen dröjt är den ett viktigt första steg i att det civila försvaret prioriteras.

Katarina O'Nils Franke

Redaktionssekreterare i Axess.

Läs vidare