Bahnhof gör vad SR borde göra

Nord Stream 3 Foto: Bahnhof

Den svenska internetleverantören Bahnhof gör vad Sveriges Radio inte bemödat sig att göra. De kommer att börja sända ryskspråkiga nyheter för att ge det ryska folket en möjlighet till oberoende journalistik. Där svenska staten sviker täcker nu svenska näringslivet och civilsamhället upp.

Kriget i Ukraina fortsätter samtidigt som Vladimir Putin ökar den inhemska repressionen. Tusentals demonstranter har fängslats runt om i Ryssland.

En sanningsenlig bild av kriget i Ukraina är avgörande för att människor ska kunna göra självständiga ställningstaganden. Därför har flera röster höjts för att SR måste återuppta sina ryskspråkiga nyhetssändningar. Men svaret från SR har varit att de varken har ansvaret eller möjligheten, men självfallet hade SR kunnat göra detta om de ansträngt sig det minsta.

I stället har Bahnhof meddelat att de kommer anställa den gamla ryskspråkiga SR-redaktionen och bedriva egna radiosändningar för att bryta igenom den nya järnridå som sänkt sig över Ryssland. Sändningarna kommer att ske över både kortvågsradio och internet. Radiokanalen Nord Stream 3 är ett välkommet projekt som bli en viktig pusselbit i arbetet med motverka Putinregimens förvridna verklighetsbild. 

Bahnhof söker stöd från radioentusiaster som kan hjälpa till med utsändningen så att en så stor del av Ryssland som möjligt kan nås över etern. Kan du hjälpa till eller har en radioentusiast i din närhet, läs mer här.

Läs vidare