Transnistrien – Europas största krutdurk

Högre Sovjet i Tiraspol. Foto: Richardfabi

Under de senaste dagarna ska en rad explosioner ha skett i den moldaviska utbrytarrepubliken Transnistrien. Om detta är en falsk flagg-operation som västliga krafter varnat för eller en insats för att undanröja ett ryskt militärt fäste är fortfarande oklart.

Den sovjetnostalgiska utbrytarrepubliken Transnistrien lyder mer eller mindre under Kreml sedan sin faktiska självständighet från Moldavien i samband med Sovjets fall. Den ryska militära närvaron har dock aldrig upphört. Sedan kriget mellan Moldavien och Transnistrien på 90-talet har ”fredsbevarande” styrkor varit på plats. Utöver dessa har ytterligare en grupp ryssar varit stationerad för att bevaka vad som av flertalet bedömare sägs vara Europas största vapendepå. 

I byn Cobasna vid gränsen till Ukraina ligger denna krutdurk sedan Sovjetunionens storhetstid. Uppskattningar säger att det kan handla om 20 000 ton vapen och framförallt ammunition. Huruvida allt fortfarande finns kvar är högst oklart. Inga utomstående inspektioner har möjliggjorts. Misstankar har länge funnits att delar sålts vidare och med tanke på att Transnistrien länge agerat centrum för illegal vapentillverkning vore det inte uteslutet. 

Det  är dock inte den möjliga vapenförsäljningen som nu oroar, utan risken för vad den stora mängden ammunition i förfallande skick kan orsaka för skada. Om innehållet i depån inte har underhållits korrekt är risken stor att den kan självutlösa, något som Osse varnat för. Bedömningen som moldaviska myndigheter har gjort är att en sådan explosion skulle kunna motsvara en 10 tons atombomb. Det är med detta i åtanke som de senaste dagarnas explosionerna i Transnistrien och det närliggande kriget oroar. Både militär infrastruktur i huvudstaden Tiraspol och kommunikationsutrustning ska ha förstörts i explosionerna

Om det mot förmodan är så att både vapen och ammunition är i funktionellt skick, utgör Cobasnadepån inte desto mindre ett existentiellt hot mot såväl Ukraina som Moldavien. Med allt detta i åtanke bör omvärlden oroas över det eskalerande läget. 

Nato har även uttalat sig bekymrat över händelseutvecklingen. De varnar för att detta kan vara tal om en falsk flagg-operation för att provocera fram en eskalerande situation i området. Nato menar att de tidigare sett försök till detta från rysk sida i Ukraina. Därtill ska det inte glömmas att Rustam Minnekaev, biträdande befälhavare för Rysslands centrala militärdistrikt, nyligen uttalade det direkta målet att inta södra Ukraina för att få en landsväg fram till Transnistrien.  

Till ryska Interfax säger Vitaly Ignatiev, Transnistriens utrikesminister, att läget är allvarligt, men att man samtidigt avfärdar att det behövs ett ingripande från Ryssland. Det ska dock noteras att ett sådant avfärdande inte är hugget i sten om situationen förändras. Den moldaviska regeringen å sin sida har valt att inte peka ut någon för dåden, utan framhåller att läget är oroande och oklart. Moldavien manar även till lugn och uppmanar transnistriska myndigheter att dra tillbaka nyligen införda reserestriktioner.   

Det som nu utspelar sig i gränslandet mellan Moldavien och Ukraina bör få högsta prioritet inom såväl FN som EU. Om eskaleringen fortsätter riskerar kriget i Ukraina att sprida sig vidare och förödelsen återigen breda ut sig över Europa.

Läs vidare