Underbetyg till SVT:s Hamashantering

"Mr. Pallywood". Foto: Skärmdump.

Det är inte ofta en nyhetsredaktion ägnar ett helt inslag åt mediekritik och en diskussion om publicistik. I måndags var ett undantag. Tyvärr fick hela övningen en air av tafflig krishantering.

Mot bakgrund av Hamas krig mot Israel var SVT Aktuellts ansvariga utgivare Michael Kucera med i studion tidigare i veckan och förklarade svårigheterna för nyhetsredaktioner att förmedla information från krigshärdar när man inte har egna journalister på plats.

Aktörer som SVT blir då beroende av bildbyråer som Reuters och AP. Deras innehåll måste givetvis granskas och verifieras innan det sänds, fortsatte Kucera. Ingen lätt uppgift. Inslaget var långt och berörde andra publicistiska frågor som uppstår när medier ska bevaka krig.

För det första: det är bra och riktigt att SVT Aktuellt lyfter mediernas roll i den här typen av konflikter och bjuder in tittarna att lyssna. Personligen tror jag nyhetsredaktioner rent allmänt skulle ha mycket att vinna om publicistiska beslut diskuterades publikt oftare. Det journalistiska hantverket är inte hjärnkirurgi omöjlig för utomstående att förstå. Inte heller är det någon mystisk trollkonst som Nisse i Hökarängen gör bäst i att veta så lite som möjligt om. Transparens går hand i hand med trovärdighet.

Tyvärr lämnas tittaren med en apart känsla eftersom varken Kucera eller någon annan nämner elefanten i studion. Häromdagen visade SVT Nyheter ett inslag som innehöll bildmaterial från Hamas (i den oklippta versionen figurerar två av terrorgruppens kändaste ”skådespelare”). Syftet är givetvis att framställa staten Israel i sämsta möjliga dager. (Det ska tilläggas att även TV4 Nyheterna visade klippet).   

Men i stället för att öppet och utan omsvep erkänna att man bidragit till att sprida Hamaspropaganda valde SVT att 1) skylla på att materialet man sänt var inköpt från en internationell bildbyrå 2) publicera en artikel vars enda syfte är att sprida osäkerhet kring huruvida klippet är att betrakta som trovärdigt eller ej (det är det inte) samt 3) sända ett längre inslag med SVT Aktuellts ansvariga utgivare om vikten av källkritik utan att nämna ovan klavertramp.

Det är, sagt med respekt för att SVT:s uppdrag är extra utmanande i tider som dessa, ett typexempel på dålig krishantering. Tittarna förtjänar bättre. Mycket bättre. 

PS: En upplevelse av det mer surrealistiska slaget var SVT:s beskrivning av den propalestinska demonstrationen framför riksdagen i helgen, där antisemitiska hatramsor yttrades för vilken gång i ordningen, som en protest mot ”våldet i Gaza” och en ”uppmaning till regeringen om ett eldupphör”. Lyssna själv och hör din haka falla till golvet.

Erik Thyselius

Medarbetare i Axess.

Läs vidare