Magasin > 1968 40-årskris (Nummer 3, 2008)

Nummer

I det här numret

1968 40-årskris

1968 40-årskris

Innehåll

Vänster om, höger om

Efter socialismens kollaps ändrade vänstern inriktning och anammade idéer som tidigare funnits inom högern, till och med inom extremhögern. Vänstern tror inte längre på universella värden. Man vill inte kritisera homofobi och kvinnoförtryck när det förekommer inom andra kulturer.

Från klasskamp till kulturkamp

Efter att ha förlorat den ekonomiska kampen i Storbritannien engagerar sig vänstern istället i identitetsfrågor. Men även om klass har ersatts av kultur riskerar man att göra om samma misstag.

All makt är inte av ondo

Medan gårdagens vänster vile ta makten, vill den nya vänstern snarare avskaffa makten. Men om alla lagar, auktoriteter och normer försvinner, återstår bara nävrätten.

1960-talets onda arv

På 1960-talet övergick vänstern från att stödja Sovjet till att idealisera befrielserörelser i tredje världen och ledare som Pol Pot. Denna förändring innebar också att man slutade att kritisera kapitalismen för dess förmenta ineffektivitet. I istället var det kapitalismens produktivitet och den ekonomiska tillväxten som var problemet.

Nästa: Intervju