Magasin > Den populistiska utmaningen (Nummer 8, 2018)

Nummer

I det här numret

Den populistiska utmaningen

Den populistiska utmaningen

Innehåll

Värdegrundsflufferi

Ljudligare suck har jag aldrig hört än den som utstöttes av min vän som varit på två dagars värdegrundskurs. Vännen arbetar på Myndigheten och under två dagar, som min vän fick att låta som en evighet i Dantes nedersta kretsar, skulle medarbetarna skolas i sådant som integritet, respekt och – förstås – alla människors lika värde.

Danmark är kristet

För ett par år sedan bevittnade vi en hastigt uppkommen och lika hastigt försvunnen debatt om svenska värderingar. Att den blev så liten och så lam beror nog på att det inte finns så mycket att hänga upp det vi kallar ”svenska värderingar” på. Grundlagen?

Vänta på frälsning

Det går en högervåg över världen. Socialdemokratin backar över hela Europa, från Iberiska halvön i söder till Skandinavien i norr, samtidigt som partier till höger växer.

När fel sida vann

Dagens eko rapporterade om Brett Kavanaughs svårigheter att nomineras till USA:s Högsta domstol, men tillade att även om han skulle misslyckas ”har ett stort antal konservativa domare tillsatts i andra domstolar runt om i USA, och bakom den här vågen av nya domare ligger år av strategiskt tänkande av en organisation som verkar i bakgrunden”.

Nästa: Essä