Magasin > Det nya klassamhället (Nummer 5, 2009)

Nummer

I det här numret

Det nya klassamhället

Det nya klassamhället

Innehåll

Många minor när Sverige styr EU

Europa är idag något helt annat än under det första svenska EU-ordförandeskapet 2001. Nu är uppgiften mycket mer komplicerad och politiskt riskabel.

Kvantitet av god kvalitet

Mängden publikationer får inte bli det enda måttet på vetenskaplig framgång. Men det finns vinster med att premiera universitetets institutioner efter kvantitet, menar Maria ågren i replik på Jonas Nordins artikel i Axess 4/2009.

Tryggare kan ingen vara

På olika håll i världen byggs så kallade gated communities, bostadsområden stängda för omvärlden. Vad händer när de privilegierade grupperna låser grindarna och inte längre vill betala till det allmänna?

Demokratierna svek sina ideal

Återigen har diktaturstater utnyttjat FN för att angripa yttrandefrihet och tysta ned brott mot mänskliga rättigheter.

Paradiset som vittrar sönder

Uruguay lever på minnen från fornstora dar. Dess uppgång och fall är en sedelärande historia som Sverige åter har anledning att dra lärdom av.

Etiken glöms när liv räddas

Stamcellsdonationer kan inte bara ses från ett tekniskt perspektiv. De väcker också grundläggande moraliska frågor.

Fjäder i hatten ger säkert sex

Människan tycks ha en inbyggd drivkraft att briljera och uppnå status. Charels Darwins teori om sexuellt urval belyser den eviga konflikten mellan natur och kultur.

Krönika: Formulär som skrämselteknik

Theodore Dalrymple om faran med formulär.

På äventyr med Hommerberg

Mats Wiklund tycker att den oförtjänt bortglömde resehandboksförfattaren Sigge Hommerberg förtjänar en renässans.

Nästa: Krönika