Magasin > Du nya osäkra värld (Nummer 4, 2013)

Nummer

I det här numret

Du nya osäkra värld

Du nya osäkra värld

Innehåll

...

Sverige behöver ett försvar

Sverige måste utforma en försvars- och säkerhetspolitik som sträcker sig längre än nästa vecka. I en tid av ökade globala osäkerheter har vi störst möjlighet att göra skillnad i det egna närområdet.

Sverige ligger där det ligger

Sedan millennieskiftet har den politiska geografin förändrats och de globala styrkeförhållandena förskjutits. I denna osäkra tid är en ökad europeisk integration Sveriges enda chans.

Sveriges plats i världen

Alliansregeringen bedriver en provästlig utrikes- och säkerhetspolitik. Men även om samarbetet med Nato aldrig har varit närmare är obegripligt nog ett medlemskap ännu otänkbart.

Omöjligt att tala klarspråk

Neutralitetspolitiken skapade politiska gränsdragningsproblem. Men även om ryssarna aldrig trodde på den och USA såg oss som en allierad fyllde den sin funktion.

Nästa: Intervju