Magasin > Europas Ödesår (Nummer 9, 2014)

Nummer

I det här numret

Europas Ödesår

Europas Ödesår

Innehåll

Postmodernismen som propaganda

Den ryska fantasin kommer tyvärr inte bara till uttryck i konst, film och skönlitteratur utan också i en allt ambitiösare, Kremlregisserad propaganda, där osanning, sanning och halvsanning smälts samman till en frätande mix.

Nästa: Samhälle