Magasin > Går staten att styra (Nummer 2, 2014)

Nummer

I det här numret

Går staten att styra

Går staten att styra

Innehåll

Vem tar ansvar för Europa?

Den demokratiska principen att utkräva ansvar av makthavare går tillbaka till de allra tidigaste kristna församlingarna. Skillnaderna i redovisningskultur mellan EU-länder är en viktig orsak till eurons kris.

Turkiskt maktspel

Bakom premiärminister Erdogans repressiva metoder döljer sig en komplicerad dagordning för att bevara makt och inflytande. För att nå sina mål söker han en allians med det kurdiska BDP-partiet.

Bergtagna – om kriget kom

Bergrummet Elefanten, byggt i allra största hemlighet, skulle vara ledningscentral för civilförsvaret i händelse av krig. Det är ett fascinerande monument över det kalla kriget och svensk 1970-talsinredning.

Nästa: Tema