Magasin > Går staten att styra (Nummer 2, 2014)

Nummer

I det här numret

Går staten att styra

Går staten att styra

Innehåll

”Staten mår ganska väl”

HG Wessberg är liberalen som tycker det är fint att tjäna staten. I tre år verkade han i dess innersta kärna som statsministerns statssekreterare. Här samtalar han med PJ Anders Linder om förbättrad rekrytering, vikten av offentlig utvärdering, skepsis mot att myndigheter ska låta som företag och att Socialdemokraterna först var med på noterna vad gällde propositionen om FRA.

Den misskötta staten

Den lagstiftande staten, den borgerliga staten, gör det möjligt för den liberala samhällsordningen att fungera. I Sverige fungerar den väl. Detta i skarp kontrast till statens praktiska verksamhet, där styrningen är outvecklad och ges låg prioritet.

Lita mer till de professionella

I årtionden har svenska regeringar försökt styra genom målsättningar och återrapporteringar. Ett alternativ vore att ge tjänstemännen arbetsro.

Staten – är det vi?

Staten har definitivt gjort oss mindre beroende av varandra. Men när det gäller möjligheter till självförverkligande är det nog inte till staten vi ska ställa våra förhoppningar utan till oss själva.

Nästa: Intervju