Magasin > Historia och nutid (Nummer 6, 2019)

Nummer

I det här numret

Historia och nutid

Historia och nutid

Innehåll

Den omoraliska vanmakten

För den militära stormakten USA innebar Vietnamkriget förnedring och katastrof. För småstaten Sverige innebar det triumf och befordran till stormaktsstatus: i alla fall i våra egna ögon och på det moraliska planet.

Nästa: Samhälle