Magasin > Längtan till långsamhet (Nummer 7, 2009)

Nummer

I det här numret

Längtan till långsamhet

Längtan till långsamhet

Innehåll

Den ineffektiva snabbheten

Efterkrigstidens helt unika bidrag till arkitekturhistorien, förorten, kan uppfattas som själva sinnebilden för 1900-talets västerländska kultur- och samhällsutveckling. I förorten förenas några av förra seklets mest utmärkande drag.

Nästa: Samhälle