Magasin > Medborgarnas polis? (Nummer 1, 2015)

Nummer

I det här numret

Medborgarnas polis?

Medborgarnas polis?

Innehåll

Vi kan inte rädda alla

Inget enskilt land kan på egen hand lösa världens flyktingproblematik. Men alla kan rädda några utsatta migranter. Detta måste vi diskutera klokt och sakligt.

Det självgisslande Västerlandet

Alla svenska politiska partier - med ett undantag - hyllar idag en nästan villkorslös och till synes gränslös invandring. Inställningen verkar utgå från ett odiskutabelt moraliskt imperativ. Detta hävdas med ett trosvisst patos från vänstern till moderaterna.

En stormakt går i graven

Historien är full av ironier. En av de mer uppenbara är att den stormakt som egentligen hade flest vänner var den som helt försvann efter första världskriget - dubbelmonarkin Österrike-Ungern.

Dödsmaskineriets kvinnliga kuggar

På porträttfotot från 1941 ser vi en ung söt brunett med ett öppet leende. Det halvlånga håret är bortstruket från pannan och lockar sig ned mot ryggen. Den unga kvinnan, som heter Liselotte Meier, bär en vit blus under en jacka med puffärmar. Det är uppenbart att hon vill göra ett fördelaktigt intryck på betraktaren.

Vem äger Ryssland?

Karen Dawishas Putin's Kleptocracy är en ambitiös och spännande genomgång av organiserat tjuveri i president Putins Ryssland. Förlaget Cambridge University Press skulle egentligen ha publicerat boken, men fick kalla fötter av Dawishas alla påstådda avslöjanden. Med tanke på Storbritanniens stränga ärekränkningslagar såg sig förlaget tvunget att tacka nej.

En förtrollad värld

Nothing Is True and Everything Is Possible har stora förtjänster. Genom sina nästan fotografiska porträtt av människor, situationer och fenomen i den ryska vardagen lyckas han teckna en ovanligt levande bild av samhällslivet. En bild som fördjupar förståelsen av de problem dagens Ryssland brottas med, men också de problem som dagens ryska medborgare har att lösa. Det gör boken mer fullödig och nyansrik än de flesta vetenskapliga avhandlingar.

Stad i världen

I boken If Mayors Ruled the World presenterar Benjamin R Barber en alternativ världsordning byggd på idén om att staden är kvalitativt överlägsen landsbygden. Staden står för innovationer, social interaktion och progressivt tänkande, medan landsbygden representerar motsatsen. Det är i staden de nya idéerna föds, men dessa kan inte alltid genomföras eftersom den konservativa landsbygden stretar emot.

Den förste forskaren

I Egeiska havet, nära den turkiska kusten, ligger den grekiska ön Lesbos. Den delas nästan på mitten av en mer än två mil lång inskuren havsvik, Kolpos Kalloni. Viken kallas ofta en lagun, men är mera en sorts insjö. Den är ett av de biologiskt rikaste och intressantaste vattnen i detta område. Aristoteles ägnade stor tid åt att studera inte minst fiskarna i Kallonilagunen. Det gav honom underlag för mycket av hans biologiska skrifter.

Karikatyr av Churchill

Boris Johnson är nu aktuell med ännu en bok, en bok som av ett samlat recensentskrå i öriket har kopplats ihop med hans partiledar- och premiärministerambitioner. Det är en levnadsteckning över Winston Spencer Churchill kallad The Churchill Factor. How One Man Made History.

Demokrati på dekis

Fukuyamas bok är ytterligare en i en numera diger samling volymer som med oro ser på demokratins framtid. Han nöjer sig inte med svepande penseldrag över några träffande exempel. Att läsa hans böcker tar tid, dock inte för att texten är svårbegriplig - tvärtom. Däremot kräver innehållet ofta en stunds reflektion för att man till fullo ska förmå tillgodogöra sig det skrivna.

Pyramiderna står kvar

Av det moderna samhällets tilltagande organisering följer ett allt mer hierarkiserat samhälle, menar Thomas Diefenbach i boken Hierarchy and Organisation. Uppfattningen att samhällslivet blir allt mer hierarkiskt kan möjligen vara överraskande för den som ser de senaste decennierna som en period där allt fler är verksamma i kunskapsintensiva företag och organisationer som kännetecknas av platta strukturer och arbetsuppgifter med stort självbestämmande.

Toleransen som resurs

I boken Faith on the Avenue beskriver professorn i kyrko- och samhällsvetenskap vid the Lutheran Theological Seminary i Philadelphia Katie Day och fotografen Edd Conboy hur religiösa församlingar påverkar livet utmed en av de mest kyrkotäta avenyerna i USA. Boken visar att religiös tolerans inte bara är fullt möjlig om viljan finns, utan att den toleransen dessutom kan utgöra en stor tillgång för varje samhälle.