Magasin > När privat­sfären krymper (Nummer 8, 2013)

Nummer

I det här numret

När privat­sfären krymper

När privat­sfären krymper

Innehåll

Den enes frigörelse blir den andres förtryck

Edmund Burke kallas för konservatismens fader i handböckerna. Det är inte orimligt, men det kräver nyanseringar och preciseringar. Svante Nordin läser de senaste tillskotten i den rika litteraturen om den stridbare irländaren.

Mellan möjlighet och verklighet

Unwinding är ett svårt ord att översätta, i det här sammanhanget enklast som upplösning. Vad journalisten och författaren George Packer har satt sig före att skildra är upplösningen av Amerika, eller mera precist: upplösningen av efterkrigstidens amerikanska välfärdssamhälle.

Sanning och konsekvens

På 1990-talet var François Bayrou under fem år Frankrikes motsvarighet till Jan Björklund. Han var utbildningsminister 1993-1997 - en ovanligt lång tid på en ofta utsatt post - och alltså i både Édouard Balladurs och Alain Juppés regeringar.

En rörelse mot ljuset

"Vad har romarna egentligen gjort för oss?" frågar sig självständighetskämparna retoriskt i Monty Pythons Life of Brian. En modern och lika retorisk motsvarighet till denna frågeställning kunde, för vår egen del, vara: Vad har upplysningen egentligen gjort för oss?

Den omtänksamme imperialisten

Thomas Babington Macaulay var jämngammal med 1800-talet och 59 år när han dog. Hans liv hade då varit en enastående framgångssaga, i varje fall professionellt.

Viktiga läxor

Den amerikanska journalisten Amanda Ripley inleder sin undersökning av utbildningskvalitet i boken The Smartest Kinds in the World genom att själv göra ett PISA-test, det test i läsförståelse, matematik och naturvetenskap som ges till femtonåringar i OECD-länderna.

Arabiska ögon ser på världen

Hur araber ser på sig själva och på omvärlden är frågor som ständigt aktualiseras. Inte minst har svar på dessa frågor eftersökts under de händelser som gått under beteckningen den arabiska våren. Den senaste utvecklingen av spekulationer kring en eventuell militär intervention i Syrien har intensifierat samtalen kring hur MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika) skulle reagera på olika alternativ vad gäller detta.

Vit makt

Kapstadens operahus ligger på DF Malan Street. Mitt i affärsdistriktet ligger Hans Strijdom Avenue, och i utkanten av stan ligger Hendrik Verwoerd Drive.

Glöm stenåldersdieten

Det tycks ligga säkert förankrat i människans psyke att tänka att "det var bättre förr...". Den ändlösa diskussionen om den nutida skolans gruvliga uselhet jämfört med den sagolika utbildning alla åtnjöt för låt säga 50 år sidan är bara ett exempel bland tusentals.

Bröder i tron

Tiden vid makten blev kort och föga ärorik. När militären störtade Egyptens första demokratiskt valda president hade Muhammad Mursi innehaft sitt höga ämbete i ett år utan att lyckas lösa landets enorma ekonomiska och demografiska problem.

Dansk dynamik

Övergången mellan 1700- och 1800-talen var en tumultartad tid. Franska revolutionen och Napoleonkrigen i dess efterdyningar satte sina djupa spår i hela Europa. Först efter Wienkongressen 1815 kom det att råda ett visst lugn, men den politiska glöden från 1789 pyrde och blev till eldslågor under det andra revolutionsåret 1848.

När politiken försvann

Det hela började med att Margaret Thatcher förlorade makten. Järnladyn kastades av hästen. I hennes ställe placerade de en gråblek vekling som märkligt nog - eftersom den här historien rör Storbritannien - inte skämdes över att han härstammade från en familj av cirkusartister.