Magasin > Polarisering pågår (Nummer 1, 2020)

Nummer

I det här numret

Polarisering pågår

Polarisering pågår

Innehåll

Vägen till lycka och frihet?

Det finns tänkare vilkas iögonfallande frånvaro i den svenska diskussionen säger något intressant om vårt land. En sådan är Raymond Aron, som menade att marxismen är ett opium för de intellektuella. Christian Abrahamsson påminner oss om vad vi har missat.

Poesiprofetior

Möjligen kan det te sig paradoxalt att förse en bok med titeln Don’t Read Poetry och sedan ge den undertiteln A Book About How to Read Poems. Ändå sammanfattar denna antydan till paradox vad hela boken går ut på, nämligen att vi inte bör låta våra allmänna föreställningar om genren poesi stå i vägen för vår förmåga att uppskatta och ta till oss enskilda dikter.

Det ljuva sönderfallet

Ett kärt ämne bland historiker är böcker om Europas särart, the West and the rest. Varför har Europa, ett litet bihang till den väldiga euroasiatiska landmassan, skapat den moderna världen?

Massblomstring

God samhällsvetenskap ger oss visshet om vår tillvaro. För att göra verkligheten hanterbar måste vi dock förenkla den. Det är bland annat därför teorier finns. Vi förhåller oss till hanterbara doser av tillvaron för att den inte ska bli oss övermäktig.

Verklighetsförakt

Enligt François-Xavier Bellamy är man inte reaktionär bara för att man vill dröja kvar i och uppskatta det som människan har uppnått och åstadkommit. Hans senaste uppmärksammade bok har följdriktigt titeln Demeure (”Dröj (kvar)” men också substantiviskt ”Boplats”).

Förnuftets tvilling

Mot slutet av franska revolutionen modifierade man ett antal katolska kyrkor till Tempel för Förnuftet. Det var, enligt vetenskaps- och filosofihistorikern i Paris Justin E H Smith, inte helt klart vad man skulle hålla på med där inne; för vem borde man buga och för vad kunde man be?

Digital sophantering

Över 400 timmar videoklipp laddas upp på Youtube varje minut. Facebooks 2,3 miljarder användare alstrar dagligen svårfattbara mängder inlägg i text och bild, liksom den dryga miljard som är anslutna till Instagram.

Inte den virriga typen

Nikki Haley är – eller var – något så ovanligt som en världsberömd FN-ambassadör. En amerikansk sådan visserligen, men inte ens de förmår väl i de flesta fall bli särskilt välbekanta ansikten för några bredare kretsar. Inte på hemmaplan i USA och definitivt inte heller bland det som går under beteckningen vanligt folk utanför supermaktens gränser.

Gränsdragningsproblematik

Andra världskriget brukar framställas som ett krig mellan två ideologier – den fria västliga demokratins ideal och den aggressiva nationella diktaturens. Det är sant, men bara delvis.

Avsakralisering

Bibeln eller Den heliga skrift stod det på försättsbladet till den bok i rött skinnband jag fick vid konfirmationen. Översättningen var från 1917. Men helig kallas inte längre Bibeln i den (goda) senaste översättningen från 2000. Den skrift som förr kallades helig är inte ens en helhet, snarare ett oformligt bygge av olika stenar, ofta nog så fascinerande.

Hungerår

För inte så länge sen läste jag – i en specialutgåva av tyska Der Spiegel på temat efterkrigstid – en tankeväckande intervju med en psykoterapeut som talat med, forskat och skrivit om de tyskar som var barn vid krigsslutet 1945, och åren närmast därefter.