Magasin > Sämst i klassen (Nummer 5, 2008)

Nummer

I det här numret

Sämst i klassen

Sämst i klassen

Innehåll

Utbildning utan bildning

Ubildning ger inte nödvändigtvis bildning. Men ett samhälle kan inte fungera med endast specialister. Bildning är själva grunden för självständigt tänkande och nödvändig för en demokratisk samhällsordning.

Svenska skolans uppgång och fall

Under de senaste decennierna har mycket av bildningsskolan raserats. Besluten om detta har fattats i stor politisk enighet. Det är därför fel att tro att skolan mår bra av ideologiskt samförstånd.

Pedagoger har raserat skolan

På senare tid har västländerna varit mindre framgångsrika än flera asiatiska länderna i fråga om utbildning. Misslyckandet i väst beror på dåligt underbyggda pedagogiska teorier.

Nästa: Intervju