Magasin > Vårt behov av Dante (Nummer 9, 2011)

Nummer

I det här numret

Vårt behov av Dante

Vårt behov av Dante

Innehåll

Vikten av att hålla odödliga verk levande

I Dantes fall kan man anta att den beundran och det intresse som han fortsätter att väcka har att göra med hur han lyckas åskådliggöra essensen i den rika humanistiska kulturtraditionen som löper från antiken och fram till idag.

Nästa: Samhälle