Magasin > Vart tog jobben vägen? (Nummer 4, 2021)

Nummer

I det här numret

Vart tog jobben vägen?

Vart tog jobben vägen?

Innehåll

Den nya massarbetslösheten

Under 90-talskrisen drabbade arbetslösheten brett. Idag domineras den av utrikesfödda och kortutbildade och behandlas som ett individproblem.

Tro inte att det är kört

Långtidsarbetslösa är inte dömda till permanent utanförskap. Norrbotten och Västerbotten visar att utvecklingen kan vändas.

Dimridåer

Finansministerns förklaringar till arbetslösheten är missvisande. Utanförskapet syns inte i statistiken.

Systemfel

Arbetslösheten hänger nära samman med bristande integration. Subventioner och stöd löser inte problemen.

Framstegspartiet blickar bakåt

Socialdemokraterna sitter fast i gamla tankebanor. Politikens demokratiska maktposition har förändrats men partiet har inte anpassat sig till globaliseringen och det nya näringslivets villkor.

Nästa: Kultur