Charlie Karlsson

Professor emeritus i nationalekonomi vid Jönköping International Business School och industriell ekonomi vid BTH, Karlskrona.

Av Charlie Karlsson