Feltänkt och ogenomförbart

Men att flytta blir dyrt. FOTO: TT

Inom socialdemokratin pågår ett internt arbete med att ta fram en ny politik för att lösa problemen i utsatta områden. En huvudtanke verkar vara att man skall flytta invandrare till bostadsområden där det bor höginkomsttagare. Målet är att skapa ”blandade bostadsområden”. Intressant nog saknas det vetenskaplig evidens för att blandade bostadsområden leder till en högre välfärdsnivå.

Många svenska politiker utformar sin politik som om det är ett faktum att uppdelningen av olika typer av hushåll i di­stinkta och segregerade bostadsområden ger upphov till särskilda sociala kostnader, utöver dem som genereras av den rådande ojämlik...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Charlie Karlsson

Professor emeritus i nationalekonomi vid Jönköping International Business School och industriell ekonomi vid BTH, Karlskrona.

Läs vidare