Robert Dalsjö

Robert Dalsjö är till vardags överingenjör vid FOI med inriktning mot militärpolitiska frågor.

Av Robert Dalsjö