App för samvetsömma

Den vetenskapliga utvecklingen på det identitetspolitiska området är sådan att en lekman inte längre kan göra de nödvändiga beräkningarna i huvudet. Variablerna är så pass många och svårbedömda att vi behöver hjälp att hålla reda på vem som ska ha dåligt samvete mot vem i det svenska vardagslivet.

Vi vet tack vare exempelvis Åsa Romson och Gudrun Schyman att det är tillåtet och till och med berömvärt att bunta ihop vissa kategorier människor och tillskriva dem förkastliga karaktärsdrag utifrån deras härkomst och medfödda fysiska egenskaper. Men vi vet också att detta är tillämpligt bara på vissa grupper i vissa situationer och det är här det blir komplicerat. Det gäller att hålla reda på begreppsparet över- och underordning, vilket kan vara...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Wilhelm Behrman

Leg psykolog och manusförfattare.

Läs vidare