Diskriminerade pojkar

Flickornas överlägsenhet i skolan är ett internationellt fenomen. Vad få observerat i Pisaundersökningen är att könsskillnaden i Sverige är avsevärt större än i resten av OECD-området som helhet och att skillnaden av allt att döma växer.

I läsförmåga är poängskillnaden mellan pojkar och flickor i undersökningen 2012 densamma i OECD-området som den var i undersökningen 2006. I Sverige har könsskillnaden ökat från 40 till drygt 50 poäng under samma tid.

En annan jämförelse visar poängskillnader i Pisa 2012 mellan pojkar i Sverige och pojkar i OECD och mellan flickor i Sverige och flickor i OECD. Skillnaderna är följande:

Pojkar     Flickor

Matematik –22   –9

Läsföreståelse–20   –6

Naturvetenskap&nda...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare