En säsong med Thukydides

Den som av tvingande skäl måste ägna mycken tid åt tv-tittande men som i den egna sinnesfridens intresse vill värja sig mot det påträngande kakofoniska bruset från vad som enligt en envis tradition kallas ”kulturområdet”, denne medborgare har anledning att noga överväga möjliga överlevnadsstrategier.

Som ett bidrag till dessa överväganden i det själsliga självförsvarets tjänst skall här ett enkelt tillvägagångssätt föreslås. Det omfattar tre steg, av vilka det första och det tredje är de ojämförligt svåraste. Det andra är i gengäld behagligt och kan bli en källa till stor glädje. Projektet handlar om att inrätta en fredad zon åt sig, ett andligt skyddsrum om man så vill. Michel de Montaigne använder ordet arrière–boutique,...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare