En vanlig dag i okunskapsskolan

Är inte ordet kunskapsskola jämförbart med ord som huvudmössa eller fotsko? Nja, tar man del av några av de nya rön, som fortsätter att pumpas ut från universitetens pedagogiska institutioner, kommer en sådan språkpuritanism lätt på skam. Ty då blir det uppenbart att grund- och gymnasieskola inte nödvändigtvis har med ”kunskap” att skaff a. Åtminstone inte för dem som i Sverige är satta att undervisa lärare och skolledare.

Professorn i pedagogik vid Örebro universitet, Sangeeta Bagga-Gupta, vänder sig till exempel mot att man i betygsättningen i ett ämne som svenska framför allt fäster vikt vid ”elevernas läs- och skrivförmåga” och att lärarna har ”betonat grammatik och att eleverna kan redogöra för den litteraturkanon vi har”. Hon anser vidare att skolan i större utstr&auml...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare