Framtiden är din och min

Tillflyktsort?

Idag är människor optimistiska om sin egen ekonomiska framtid, men rekordpessimistiska om Sveriges ekonomiska utveckling. Hur hänger det ihop? Vilken politik krävs för att återskapa framtidstron om det gemensamma?

När Konjunkturinstitutet frågar människor vad de tror om sin egen ekonomi om 12 månader så är hushållen mer optimistiska (säsongsrensat och utjämnat) än det historiska genomsnittet. Samtidigt måste man gå tillbaka till finanskrisen 2008 för att hitta en period när hushållen var lika pessimistiska om Sveriges ekonomi om 12 m...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Torbjörn Hållö

LO-ekonom och arbetar med lönebildning, arbetsmarknadsfrågor och konjunkturbedömningar.

Läs vidare