Friheten är diktaturen övermäktig

Efter Vladimir Putins anfallskrig mot Ukraina har den svenska Måndagsrörelsen återupptagit sina möten. Varje måndag klockan 12 på Norrmalmstorg anordnas demonstrationer i solidaritet med det ukrainska folket. Här följer Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmers tal från det senaste mötet 14 mars.

Kära vänner,

Det är väldigt hedrande att få vara med er, och stå på det här podiet idag. Tack, Gunnar [Hökmark], för ditt outtröttliga engagemang!

Jag hörde häromdagen en ukrainsk kvinna intervjuas i media.

Hon fick frågan av reportern vad hon skulle vilja säga till Putin om hon såg honom öga mot öga.

Hon svarade att hon inte ville se honom. Eller rättare sagt – hon ville se honom inför skranket i krigsförbrytartribunalen i Haag.

Vi fattar alla att det inte är så stor chans att vi får se det hända – i varje fall inte i närtid.

Men glöm då inte efterspelet till kriget i det forna Jugoslavien. Det tog 10 år – men till slut satt Milosevic i Haag och tvingades ta ansvar för sina illdåd. Och så ska det också bli med Putin.

Och inga politiska realiteter i världen får hindra oss från att här och nu säga som det är:

Putin beskjuter barnsjukhus.

Putin bombar bostadsområden.

Putin minerar humanitära korridorer.

Putin använder giftmord som politisk metod.

Putin ger eld mot kärnkraftverk.

Putin hotar med kärnvapen.

Inför de bestialiska övergrepp som vi nu bevittnar finns inget utrymme för neutralitet. Det finns ingen tredje väg.

Putin är en krigsförbrytare och en mördare. Och det ska han aldrig få komma undan med.

När vi samlas här idag gör vi det djupt bedrövade över vad som nu utspelar sig i vårt älskade Europa.

Men vi tar också fasta på allt som ger anledning till hopp:

De heroiska insatser som nu görs av det ukrainska folket.

Den medmänsklighet som breder ut sig i vårt samhälle.

Europasamarbetets återuppståndelse.

Den samling runt stöd till Ukraina och sanktioner mot Putin som den fria världen har uppbådat de senaste veckorna.

Men vi kommer att behöva göra så mycket mer – både för att hjälpa det ukrainska folket, och för att långsiktigt återupprätta den världsordning och de värderingar som Putin vill störta i gruset.

Populärt

Hederskulturens medlöpare

Första skottet gick in i pannan, det andra i käken. Hon slapp höra hur fadern upprepade ordet ”hora” när han sköt. Obduktionen visade att den första kulan avslutade Fadime Sahindals 26-åriga liv.

Vi möts här på Norrmalmstorg. Måndagsrörelsens torg. Och de här mötena påminner oss om en annan kamp i en annan tid.

För 30 år sedan handlade det om Baltikums frigörelse, om att störta den kommunistiska diktaturen i gruset.

De som då krävde att Muren skulle rivas avfärdades som naiva drömmare. Men kraften i frihetens idéer visade sig vara diktaturen övermäktig. Människornas längtan efter frihet, demokrati, marknadsekonomi och rättsstat övervann alla omöjliga hinder – och de baltiska länderna vann sin frihet på nytt!

Så måste det också bli i Ukraina. Så kommer det också att bli i Ukraina. För bara frihet ger varaktig fred!

Och till sist: låt oss aldrig glömma den ukrainska kvinnans önskan – att Putin en dag ska ställas inför rätta vid krigsförbrytartribunalen i Haag. Där ska han till slut tvingas ta ansvar för sina brott mot Ukrainas folk och mot mänskligheten.

Slava Ukraini!

Publicerad: 15 mars 2022

Gunnar Strömmer

Partisekreterare för moderaterna

Läs vidare