I stim, skov och kaskad

De ord vi väljer när vi talar visar vad vi tycker. Ordval påverkar hur vi alls kan tänka om vissa fenomen. Målet, särskilt i politiken, är att få så många som möjligt att ta upp mitt språkbruk, och därmed min världsbild. Kampen om språket är central i vad författaren Lars Gustafsson kallade ”problemformuleringsprivilegiet”, alltså rätten, eller möjligheten, att vara den som avgör hur vi talar om frågorna, om vi ska betrakta glaset som halvfullt eller halvtomt, och därmed också om vad det grundläggande problemet egentligen är. Gustafsson själv kopplade sitt begrepp till den italienske marxisten Antonio Gramscis teorier. Den som dominerar kulturen, och därmed har det Gramsci kallade kulturell hegemoni, kan (i förlängningen) styra hur värderingar och åsikter utvecklas i samhälle...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Torbjörn Elensky

Författare.

Läs vidare