Maria som Ukrainas beskyddare

Jungfru Maria "Den oförstörbara muren".

Rysslands krig i Ukraina är en påminnelse om att religion och andlighet inte är privata företeelser, utan saker som genomsyrar allt – ibland också brutal maktpolitik. När Putin motiverat invasionen talar han inte bara om ekonomi och geopolitik. Han knyter också, som flera analytiker uppmärksammat, an till religiöst idégods.

Under kriget har vi kunnat se ukrainska fredsdemonstranter som bär på ikoner av jungfru Maria. Det är ingen tillfällighet. Det finns ett särskilt band mellan Maria och Ukraina. 

Detta band knöts redan år 1037, då Kievriket blev det första europeiska land som dedikerades till Maria. Sedan dess är en av Marias titlar ”Ukrainas drottning”, något som påve Franciskus påminde om tidigare i mars. Samma år, 1037, lades grunden till stadens väldiga Sophiakatedral, som rymmer en speciell Mariabild. Den heter ”Den oförstörbara muren”. Här står Maria för en gång skull utan Jesusbarnet, men med händerna lyfta i en beskyddande bön (orans). Många Kyiv-bor tror att så länge Marias händer är lyfta så kommer staden inte falla i fiendens händer. Positionen, och tolkningen, knyter an till 2 Mosebok 17:11, där Mose genom att lyfta sina händer i bön ger israeliterna seger i striden mot amalekiterna.

I katolsk och ortodox fromhet är Maria annars oftare en symbol för moderlighet och beskydd. Att troende vänder sig till henne under svåra tider syns i den kända bönen ”Ave Maria”, som slutar med en vädjan om förbön ”nu och i vår dödsstund.” Som historikern Per Beskow konstaterar förknippades Gud Fadern i medeltida folkfromhet ofta med sträng rättvisa, medan Maria representerade en moderlig ömhet:

I breda folklager tenderar man till att identifiera Gud och Jesus som den straffande världsdomaren. Den milda barmhärtigheten fick i stället representeras av Maria. Det var hon som genom sina förböner avvände Guds och Kristi vrede. Under hennes mantel fann syndaren den trygghet som den skräckfyllda gudsbilden inte kunde förmedla.

Denna tolkning finner man också i krigets Ukraina. Till exempel hos de ukrainska fredsdemonstranter som bär på en speciell Maria-ikon: En bild där Maria håller i ett tygstycke. Det är Marias Pokrov (Покрова på ukrainska), den skyddande mantel som hon breder ut över dem som är i nöd.

Detta är en klassisk ikon i Ukraina. Motivet härrör från Konstantinopel, där Marias mantel förvarades som en relik och ansågs skydda befolkningen under otaliga belägringar. I en hymn från 800-talet heter det:

Moder till alltings Konung och Herre, 
åt drottningen över alla städer 
har du skänkt din vördnadsvärda och heliga klädnad, 
oförstörbar som en mur.

Det var från denna hymn som Sophiakatedralens Mariabild ”Den oförstörbara muren” hämtades. I hymnen förenas alltså bilden av Marias skyddade mantel – ”din vördnadsvärda och heliga klädnad” – och den av den bedjande jungfrun som likt en oförstörbar mur håller tillbaka fienderna.

Maria återkommer också som Ukrainas beskyddare i landets moderna historia, inte minst genom två uppenbarelser i den lilla staden Hrushiv. Den första skedde år 1914, då Maria visade sig och förmedlade ett budskap om att ett krig var på väg. Därefter skulle Ryssland bli en gudlös nation i åttio år – men efter det skulle ukrainarna bli fria. Strax därefter bröt första världskriget ut, och sedan följde åttio års kommunistiskt förtryck. Maria tycktes sannspådd.

Drygt sjuttio år senare återkom Maria till Hrushiv. År 1987 skedde en andra uppenbarelse, och hon berättade då att folkets lidande gick mot sitt slut och att de snart skulle bli en fri nation – något som ju blev verklighet fyra år senare. Samtidigt varnade hon för Ryssland, och förklarade att hotet från den mäktige grannen bara kunde mötas på ett sätt:

Be för Ryssland. Ryssland kommer bara att omvända sig om alla kristna ber för landet.

Populärt

Hederskulturens medlöpare

Första skottet gick in i pannan, det andra i käken. Hon slapp höra hur fadern upprepade ordet ”hora” när han sköt. Obduktionen visade att den första kulan avslutade Fadime Sahindals 26-åriga liv.

Uppmaningen att be för Rysslands omvändelse återfinns i en Maria-uppenbarelse i den katolska världen, närmare bestämt den i Fátima i Portugal i början av 1900-talet. Vår Fru av Fátima är en av de mest berömda Maria-uppenbarelserna, alla känner till budskapet om bön för Rysslands omvändelse. Detta blev emellertid ett tema i den Katolska kyrkan, och åtskilliga påvar har vänt sig till Maria för att be om hennes förböner för det ateistiska Sovjetunionen. Och på jungfru Marie bebådelse i år knöt påve Franciskus an till denna tradition då han tillägnade (konsekrerade) Ryssland och Ukraina till Jungfru Marias obefläckade hjärta. Samma dag firade en av hans kardinaler en gudstjänst med samma tema i just Fátima.

“Hur många divisioner har påven?” frågade Josef Stalin ironiskt på sin tid. Inte många, är svaret – men det är inte bara pansarvagnar och soldater som står mot varandra i Ukraina, utan också olika religiösa visioner. På ena sidan Putin och den rysk-ortodoxa patriarken Kirill, som vill åstadkomma en “andlig enhet” mellan länderna genom militärt våld. På den andra Ukrainas kristna, som vädjar till Maria om beskydd och ber att deras fiender ska omvända sig.

Publicerad: 31 mars 2022

Joel Halldorf

Docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet och lärare på Teologiska högskolan i Stockholm.

Mer från Joel Halldorf

Läs vidare