När goda språkråd är dyra

Fredrik Johansson

Axess krönikör Bengt Ohlsson skrev i november 2008 en reseskildring från Slovakiens huvudstad Bratislava, genom vilken den väldiga Donaufloden flyter på sin väg mot Svarta havet. Den centraleuropeiska höstens färger är möjligen inte de mest färgsprakande. Så vi kan nog föreställa oss de blåbruna vattenmassorna.

Bengt Ohlsson tillhör den tämligen exklusiva skara som använt uttrycket blåbrunt i svenska medier. Det visar på en särskild känsla för att i ord beskriva naturens och omgivningens nyanser. Artikeln innehåller även referenser till Tintin, ”Bratislavas Älvsjö” och ”byggnader som Napoleon haft något att göra med”. Det slovakiska turistrådets Sverigedetalj får antas ha varit brydda.

Att skaran skildrare av det blåbruna skulle vara exklusiv kan man kanske inte tro efter den senaste tidens enorma uppsving för denna färgkombination. Både Märta Stenevi och Per Bolund, men även utbildningsminister Anna Ekström, hävdar att uttrycket är ”vedertaget”. Med viss auktoritet.

Enligt saol betyder ”vedertagen”: ”allmänt antagen, gängse”. Det kan sägas vara den vedertagna betydelsen av ordet vedertagen. Så att vi vet vad vi pratar om. Gängse betyder å sin sida ”allmänt utbredd.” Allt enligt SAOL.

Om man lyssnar på Ola Karlsson på Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen – som 2014 förde upp blåbrun på sin nyordslista – är ”blåbrun” inte bara allmänt utbrett, det är dessutom ”urvattnat”. Uttrycket har ”sedan lång tid använts i medierna med en ganska urvattnad betydelse för konservativa partiers samarbete med partier som kan betecknas som högerextrema eller högerpopulistiska”.

Hur ser då denna vedertagna urvattning ut?

Sökte man i mitten av oktober i Svenska Dagbladets tidningsarkiv hade uttrycket ”blåbrun” använts drygt femtio gånger. Sedan 1890. På julafton 1914 kunde den pälsintresserade läsa en annons om ”Blåbrun Bäfver”, som säljes billigt av en Wiman på Tunnelgatan. I en minnesartikel över en nyligen avliden konstnär beskriver en kulturjournalist 1923 målarens förmåga att fånga ”de karga blåbruna åkerlapparna”. I januari 1993 frestar en radannons med en oanvänd blåbrun Ikeagardin.

Och så håller det på. ”Blåbrunt” uppfattas som passande för att beskriva allehanda och varierande fysiska ting. Men det är inte särskilt ofta. Kanske beror det just på att blåbrunt är en färgkombination som ändå ställer särskilda krav på förmågan att förmedla det visuella i ord.

För att vara ett vedertaget och ”sedan lång tid” använt uttryck i medierna för att beskriva politiska förhållanden är resultaten magrare. Noga räknat förekommer det inte. Alls. I alla fall inte från politiska journalister eller reportrar.

Göran Greider använder det 1998 i Dagens Nyheter i en artikel om ”överklassnazism”: Men att något Göran Greider hävdar skulle vara särskilt vedertaget är nog att hårdra det. Att något han skriver skulle vara ”urvattnat” skulle han nog uppfatta som en förolämpning.

Efter 2014 – när Språkrådet slagit fast att det är ett så kallat ”nyord” – så lossnar det en aning. Inte så att någon politisk journalist eller kommentator använder uttrycket. Men det används i alla fall för att beskriva annat än bävrar och gardiner.

I maj 2015 används ”blåbrun” för första gången på det sätt som Språkrådet slagit fast att det används. Det är ledarsidan i Svenska Dagbladet som uppmärksammar just nyordslistan.

Populärt

Hederskulturens medlöpare

Första skottet gick in i pannan, det andra i käken. Hon slapp höra hur fadern upprepade ordet ”hora” när han sköt. Obduktionen visade att den första kulan avslutade Fadime Sahindals 26-åriga liv.

Två år senare – efter Anna Kinberg Batra sagt att hon vill lägga en Alliansbudget, oavsett om Sverigedemokraterna skulle få för sig att rösta på den – återkommer ordet nästa gång. Den debattglade socialdemokratiske justitieministern Morgan Johansson hävdar att M, KD och SD ingår i ett ”blåbrunt block”.

Därefter är många kallade. Jonas Sjöstedt, Peter Hultqvist, Nooshi Dadgostar och Ali Esbati tycker att blåbrunt är passande. Men även den socialdemokratiska tankesmedjan Tidens chef och Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson.

Wikipedia – som förlitar sig på de många användarnas kunskaper och inte på Språkrådets feeling – skriver: ”Blåbrun är en pejorativ politisk term som används som beteckning på samarbeten mellan partier till höger på den politiska skalan och partier som klassas som främlingsfientliga, högerextrema eller högerpopulistiska.”

Pejorativ betyder ”nedsättande”. Det får sägas vara vedertaget. Dock ännu ej för gardiner eller pälsgarnityr. 

Fredrik Johansson

Senior director på Hallvarsson & Halvarsson.

Mer från Fredrik Johansson

Läs vidare