Postmodernism vid vägs ände

Den postmodernistiska kritiken av upplysningsidealen riskerar att leda till ett apartheidsystem, där vissa människo9r på grund av etnisk härkomst inte anses har samma möjligheter till självförverkligande som andra.

Artikeln finns tyvärr inte tillgänglig direkt på webben. Men du kan läsa den i PDF-format genom att klicka nedan.

Ladda ner PDF

Läs vidare