Skalövningar

Tuschstreckets förskjutning – de diskreta orden rymmer en omvälvande förändring av det svenska partiväsendet: den stund då liberal gick från att vara vänster till att bli höger. Så länge allmän rösträtt var en av svensk politiks grundläggande stridsfrågor hade liberaler och socialister utgjort enad front mot konservativa, men när demokratianhängarna slutligen avgick med segern, kunde rösträttsfrågan avföras från den stridspolitiska dagordningen. Intresset kom istället att riktas mot den ekonomiska fördelningen i samhället. Socialisterna ville att medborgarnas politiska likställdhet skulle följas av social jämlikhet, och socialiseringen blev den stora frågan i 1921 års val. Liberalerna lämnade vänstersidan och fann istället gemenskap med konservativa i synen på samhälls...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Katarina Barrling

Docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

Läs vidare