Smygröstad häger

Valfusket upptäcktes när en representant från ett dataanalysföretag noterade att den vithuvade hägern – som inte verkar ha rosat marknaden tidigare – fick hundratals röster från samma ip-adress. ”Vi misstänker att deras plan var att smygrösta på hägern några hundra gånger varje dag medan vi sov, men som tur var upptäcktes det av Yvan (dataanalytikern)”, säger tävlingskoordinator Kimberley Collins på Forrest & Birds hemsida.

Det är lätt att föreställa sig en aningen bitter ornitolog i Christchurch, vars kärlek för den vithuvade hägern till slut driver honom över en gräns. Man kan också tänka sig mindre ädla motiv och drivkrafter.

När Time för tjugo år sedan skulle utse århundradets mest inflytelserika person gick det att rösta på nätet (men även brevledes och per fax). Det resultat som växte fram var inte helt övertygande. Kemal Atatürk hade nämligen inte bara en klar ledning bland politiker och statsmän. Han dominerade dessutom i en rad andra kategorier. BBC rapporterade: ”As warrior and statesman, hes pulling ahead of Winston Churchill. As artist and entertainer, hes left Bob Dylan in second place. As scientist and healer, Albert Einstein is not even relatively close to the Atatürk bandwagon.

Slutligen utsåg ändå Time Einstein till århundradets person.

Den amerikanske artisten Armando Christian Perez, mer känd som ”Pitbull” eller ”Mr Worldwide”, fick 2012 uppleva internets mobiliserande styrka. Som del i ett sponsoravtal med Walmart lovade Herr Världsomspännande att spela i den butik som fick flest likes på Facebook. Vann gjorde en butik i Kodiak, Alaska. Dit Pitbull enligt uppgift åkte med gott mod och till glädje för såväl Kodiakborna och Walmart som han själv.

Ett liknande försök att få sångerskan Taylor Swift att uppträda på en skola för döva avstyrdes av tävlingsarrangören. Däremot fick skolan in totalt femtiotusen dollar i donationer, tiotusen från Taylor Swift själv. Och livsmedelsföretaget som bad allmänheten lägga fram och rösta på namnförslag för en ny läsk kunde möjligen kontrollera sin entusiasm när ett av de ledande förslagen var ”Diabeetus”.

Möjligen är detta inte valfusk i mer traditionell mening, men det hela har en mer allvarlig sida.

Presidentvalet i Liberia 1927 rankas av Guinness rekordbok som det mest riggade valet i historien. Den sittande presidenten Charles D B King fick 243 000 röster, vilket gav en betryggande marginal till motkandidaten Thomas J Faulkners 9 000 röster. Kings massiva stöd blev inte mindre imponerande av att det endast fanns 15 000 registrerade väljare. Kings moraliska kvaliteter avspeglas antagligen väl i att han några år senare – efter bland annat ingripande från Nationernas förbund – tvingades att avgå anklagad för slavhandel och en del annat.

I det extremt jämna amerikanska presidentvalet 2000 blottlades stora tekniska problem med röstningsmaskiner, där valförrättare enligt instruktion (och en särskild utarbetad nomenklatur) försökte avgöra om den mekaniska stansningen av valkorten var tillräckligt tydlig för att räknas som en röst. Med ordning på röstlängder och kontrollerade processer för vilka som röstar så är det svårt att se hur svenska val skulle påverkas av helt falska eller påhittade röster. Däremot ger valdagen inte alltid intryck av överdrivet pedanteri. Snarast tvärtom.

2010 arrangerade socialdemokratiska företrädare ”valskola” i Örebro med sådan espri att man följde med väljarna in i vallokalen och såg till att det verkligen röstades. Valet i den aktuella valkretsen underkändes av valprövningsnämnden och fick hållas om. Vid det senaste valet upplevde jag själv att det var stökigare än vad det borde vara och jag noterade att det inte var huvudlistan för det parti som jag skulle rösta på som låg främst (inte fel parti, men en annan lista än den jag avsåg) på bordet. Det var ganska lång kö, skräpigt och rörigt bland valsedlarna.

2014 arrangerade fyra av riksdagspartiernas internationella stiftelser så att valobservatörer från fyra länder besökte 188 vallokaler i Stockholm. Bland annat noterade man att det förekom ”familjeröstning” i 72 av de observerade lokalerna.

Valhemligheten var nyligen föremål för en offentlig utredning (SOU2016:71), som i stort och inte helt övertygande konstaterade att det nuvarande systemet fungerar väl. Det huvudsakliga förbättringsförslaget verkar vara att det ska finnas valsedlar i valbåset.

Populärt

Hederskulturens medlöpare

Första skottet gick in i pannan, det andra i käken. Hon slapp höra hur fadern upprepade ordet ”hora” när han sköt. Obduktionen visade att den första kulan avslutade Fadime Sahindals 26-åriga liv.

Risken för att den vithuvade hägern kommer in i kommunfullmäktige i Örebro ska möjligen inte överskattas. Men lite mer puts och studs hade inte skadat.

På grund av jobbyte blir detta Fredrik Johanssons sista krönika på denna plats. Vi beklagar detta djupt och tackar för storartad läsning.

Fredrik Johansson

Senior director på Hallvarsson & Halvarsson.

Mer från Fredrik Johansson

Läs vidare