Tre terminer är bättre för elever

Rapporter om hur många timmar varje elev lägger ned på skolarbetet väcker alltid debatt, och om antalet minuter som varje ämne får – mer språk, mer idrott, mer matematik, mer historia? – utkämpas en ständig kamp.

Utnyttjas lektionerna effektivt? Hur många minuter tillbringar varje elev med sina lärare? Hinner alla med? Tiden är viktig i skolan och kommer också att bli en het fråga i årets avtalsrörelse. Tyvärr av fel anledningar.

Om ”onödiga strider” vore en tävling aspirerar nämligen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på både guld, silver och brons. Enligt SKL är ett mål med årets avtalsrörelse att skapa ”ett tydligare ledarskap” i skolan och detta ska göras genom att begränsa möjligheterna för ferieanställningar och förtroendearbetstid.

En lärar...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Anders Rönmark

Ansvarig för opinion och samhällskontakter för Bonnier News Local.

Läs vidare