Väst avgör kriget

Kiev 2023. FOTO: UNSPLASH

Det är en utmaning att skildra något som pågår just nu, där den dagliga rapporteringen gör att vi tappar bort oss i händelserna.

När krigets detaljer förvandlats till vardag skymmer det sikten för vad som står på spel. Rysslands krig mot Ukraina, som i sin fullskaliga fas har pågått i över två år (det började redan 2014), är ett sådant krig. Vi har fått uppleva krigsförbrytelser i syfte att utplåna en nation. Nils Bildts Putins vidriga krig erbjuder läsaren den första detaljerade svenska skildringen om förloppets olika faser. Boken beskriver vad som har varit avgörande hittills, samt bidrar med förutsägelser om framtiden.

Med Bildt som ciceron får läsaren följa med längs fronten. Författaren är överste, vilket borgar för att tyngdpunkten hamnar på slagfältet. För den som vill begripa krigets dynamik, utveckling och händelseförlopp är boken en utmärkt källa. Den är ett viktigt komplement till andra böcker, som tecknar en djupare historisk bakgrund, men där samma inlevelse i krigets förlopp saknas. Att exempelvis läsa Bildts bok parallellt med historikern Serhii Plokhys Det rysk-ukrainska kriget förstärker båda böckerna.

Putins vidriga krig fångar också något av det som bara kan naglas fast som självklarheter i efterhand. Idag vet vi alla hur ödesmättat beslutet att anfalla Polen den 1 september 1939 blev för Hitler. Men för samtiden var det mycket svårare att förutsäga att avgörande händelser under andra världskriget skulle bli slagen vid Stalingrad, el-Alamein och Midway några år senare. Redan i bokens inledning tacklar Bildt denna svårighet genom att påpeka att krigets dimma på slagfältet är svårgenomtränglig, men att det också finns mycket data och information om detta krig. Det är en stor förtjänst med Bildts bok att konturerna av kriget framträder så tydligt.

Putins vidriga krig fyller även rollen som en mistlur som skär igenom rysk desinformation och krigströtthet i många euro­peiska länder. Budskapet kan sammanfattas med att det är vi i väst som avgör hur kriget slutar. Hittills har vi misslyckats med att ge Ukraina den hjälp landet behöver för att vinna. Nils Bildt hamrar in budskapet om vårt kollektiva ansvar och tillkortakommande.

Han påminner också om hur otäckt nära det var att Ryssland segrade den tredje dagen efter det förnyade angreppet. Hur hemvärnsförbandet på Hostomels flygplats sköt ned den ryska 76:e divisionens transporter och höll flygplatsen tills hjälpen anlände. Tillsammans med Zelenskyjs­ beslut att stanna kvar i huvudstaden och uppbackning från USA:s president Biden blev detta avgörande. Hade inte det skett hade vi levt med bilden av ett oövervinneligt Ryssland. Istället är Putin fast i ett krig han inte kan vinna – om vi inte låter honom göra det.

Nils Bildt varnar för att vi riskerar att gå på Putins bluff, att Kremls politiska krigföring mot väst är det största hotet mot Ukrainas existens. Norden har större BNP än Ryssland, västvärlden har mer än 25 gånger så mycket. Om väst gemensamt lägger 1 procent av sin BNP på stöd till Ukraina – så länge det krävs – kommer Ryssland inte att ha en chans.

Militärt går vägen till ukrainsk seger över Krim. En förlust av Krim skulle bli förödande för Putins ställning, och den enda möjligheten till fred är att Ryssland får en annan ledare. Men så länge väst inte vågar säga att Ryssland måste förlora kommer Ukraina att fortsätta att slåss med en hand bakbunden.

Även om boken är angelägen och hastighet har varit av nöden, så skulle några fler redaktörstimmar ha varit välgörande. Det är onödigt att citera på engelska. Ett mer omfattande kartmaterial för att kunna följa med längs fronter och händelser hade varit värdefullt. Sjökriget i Svarta havet, med stora ukrainska framgångar, har inte fått det utrymme det förtjänar. Detta är något att önska inför kommande, bearbetade upplagor.

Populärt

The price of good taste

The Italian pavilion at this year's Venice Biennale constituted a frontal assault on contemporary art. By eliminating the art world's now principal agent, the curator, the right-wing populist, Vittorio Sgarbi, showed that it is the price, expressed in money, which determines an artwork's value rather than its aesthetic qualities.

För Putins vidriga krig förtjänar uppdateringar, så länge det krävs – tills Ryssland är besegrat.

PUTINS VIDRIGA KRIG
TVÅ ÅR AV BROTT OCH TRAGIK I UKRAINA
NILS BILDT
Ekerlids förlag

Patrik Oksanen

Journalist, skribent och senior fellow på tankesmedjan Frivärld.

Mer från Patrik Oksanen

Läs vidare