VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Samhälle

Det växande hatet

Av Magnus Ranstorp

De svenska extremistmiljöerna är alla djupt marinerade i antisemitism. Judehat är det ideologiska fundament som förenar vänsterautonom, radikalnationalistisk och religiös extremism.

Efter andra världskriget och Förintelsen har antisemitismens tentakler fått fäste på många platser i världen inklusive Sverige. Anklagelser och myter florerar om den judiska världskonspirationen.

Det är djupt oroande att det antijudiska tankegodset är så utbrett över hela Europa. Enligt en nyligen publicerad studie om antisemitism (2019) av Anti-Defamation League (ADL) har nästan var fjärde europé starka antisemitiska åsikter. Enligt undersökningen är sådana åsikter tre gånger vanligare bland muslimer i Europa än hos befolkningen i snitt. Nästan en tredjedel av muslimer i Europa anser att Förintelsen är en myt eller starkt överdriven. Antisemitism är särskilt stark i Östeuropa och framförallt i Polen och Ungern med stereotyper om att judar kontrollerar näringsliv och de finansiella marknaderna. Antisemitismen har även nästlat sig in i partipolitiken i vissa länder som utvecklingen i brittiska Labourpartiet så tydligt exemplifierar.

Detta utbredda judehat finns även i Sverige. EU:s byrå för mänskliga rättigheter har gjort en kartläggning av antisemitism (2018) som visar att nio av tio svenska judar upplevde växande antisemitism och där förövarna oftast var muslimer. I Brottsförebyggande rådets (Brå) senaste kartläggning (2019) av 564 hatbrottsanmälningar (2012–2016) samt 103 domar (januari 2007–maj 2018) med identifierbara antisemitiska motiv beskrevs en omfattande utsatthet för judar för hat, hot och våld från extremister. Men även lokalpolitiker och riksdagsledamöter från olika politiska partier utgjorde ett problem då de ”kopplade samman svenska judiska institutioner och dessas representanter med kritik av staten Israel eller som ifrågasatte ’svenskheten’ hos svenskar med judisk bakgrund”.

Antisemitiska yttringar är tyvärr inte begränsade till avskyvärda åsikter och fördomar. Judiska synagogor är utsatta för stenkastning medan judiska begravningsplatser regelbundet vandaliseras och kladdas ner med hakkors. Skolelever trakasseras och misshandlas för att de öppet bär Davidsstjärnan. Judiska skolor har förstärkt tillträdesskydd och hårdbevakas av säkerhetsvakter. Terrorhotet lurar hela tiden i bakgrunden.

Det är fem år sedan terrorattacken mot tidskriften Charlie Hebdo i Paris samt mot Lars Vilks i kulturhuset Krudttønden i Köpenhamn. Kanske minns några att terroristerna även genomförde efterföljande dödliga attacker mot judar i Hypercacher kosher supermarket i Parisförorten Porte de Vincennes och mot judiska synagogan i Köpenhamn. Att judiska måltavlor är högprioriterade av jihadister var dock tydligt redan 2014 med IS-återvändaren Mehdi Nemmouche som attackerade judiska museet i Bryssel med en kalasjnikov och en pistol. Nemmouche hade försökt kopiera terroristen Mohamed Merah som 2012 genomförde den värsta dödliga attacken mot judar i Frankrike sedan andra världskriget då han brutalt mördade en rabbin och tre barn i en judisk skola i Toulouse. Merahs fokus på judiska måltavlor kan härledas till hans antisemitiska uppfostran, en inskolning där man från födseln lär sig att hata judar. Men som den planerade massakern mot synagogan i tyska Halle i oktober 2019 visar kommer hotet även från tyska högerextremister.

Extremistmiljöerna i sverige omfattar idag över 3 000 våldsbejakande individer. Den är inte bara lika stor som i alla våra grannländer tillsammans. Extremistmiljöerna är också alla djupt marinerade i antisemitism. Brinnande judehat är ett ideologiskt fundament som förenar vänsterautonom, radikalnationalistisk och religiös extremism. Nordiska motståndsrörelsen, NMR, och nynazister har en ständig besatthet av judar. Förintelseförnekare och salafistjihadister gör gemensam sak med antirasistisk vänster där antisemitiska attityder och uttryck kamoufleras som Israelkritik.

Trots antisemitismens månghundraåriga historia utgår nutidens uttryck i Sverige från en giftig häxbrygd som Per Ahlmark så utförligt beskrev i Vänstern och tyranniet (Timbro, 1994). 68-vänstern och dess medlöperi för socialistiska diktaturer i världen och för antidemokratiska och våldsbejakande palestinska rörelser vilar fortfarande som ett tungt ok över svensk offentlig debatt och politik. Att SSU nyligen skanderar ”krossa sionismen” under förstamajtåg i Malmö är bara ett illustrativt exempel på problem inom vänsterkretsar. Att Sverige aldrig blev ockuperat av nazister har också satt sina spår. Lägg därtill kulturrelativism, identitetspolitik, religionsskräck, intolerans, växande invandring och konsensuskultur som alla bidragit till Sveriges beröringsångest i varierande grad. Svenskar betraktar och beskriver hellre ett samhällsproblem som antisemitismen än kavlar upp ärmarna och gör något åt det konkret. Samma passivitet gäller även gentemot radikalnationalistiska miljöer.

Antisemitiska strömningar uppträdde inför öppen ridå redan i slutet av 1980-talet. Sedan grundandet av Radio Islam 1987 har närradiostationen och dess högerextremistiska grundare Ahmed Rami gjort sig känd som en drivande Förintelseförnekare. Både Jan Guillou och Per Gahrton medverkade i programmet. Radio Islams företrädare blev inte bara fällda upprepade gånger för hets mot folkgrupp under 1990-talet utan blev också internationellt känd, enligt Expo (nr 4/5, 1996), ”för spridandet av den grövsta antijudiska hatpropagandan sedan andra världskriget”. Rami beskrevs målande av DN:s Per Svensson som ”en hatets och konspirationsteoriernas relästation” som band samman judehatet inom höger-, vänster- och islamextremistmiljöer (DN 11/11 2019).

Ahmed Rami är inte en obetydlig historisk anakronism inom den antisemitiska världen. Radio Islam var tidigt ute och utnyttjade sociala medier som genom åren blev ett effektivt nav för Förintelseförnekare och radikalnationalistiska miljöer nationellt och framförallt internationellt. Expressens stora granskning av honom i maj 1992 kunde visa betydande finansiellt stöd från Iran, Irak och Libyen. Redan då skapade Ahmed Rami ett brett nätverk av Förintelseförnekare och nazister från olika läger för att få stor spridning av sitt judehat. Det var ingen överraskning att Radio Islams så kallade juderegister hittades bland antisemitiskt material på mördaren Peter Mangs dator.

För dagens radikalnationalister har Ahmed Rami fått betydande ikonstatus. 2015 intervjuades han av NMR:s Nordfront där han uttryckte sympati för deras politiska sak. Som journalisten Jenny Strindlöv (Expressen 26/1 2019) förtjänstfullt visade genom att infiltrera Nätverket, en högerradikal grupp, bjöds Ahmed Rami in av Nätverket som hedersgäst för att saluföra konspirationsteorier om judiskt världsherravälde. Enligt Rami kontrollerar judar makten bakom Stefan Löfven och Valdimir Putin och har infiltrerat Sverigedemokraterna. De är också ansvariga för 11 september-attackerna, skapandet av IS med mera. I hans konspirationsvärld styr judar i princip allting. Det är det budskapet han pumpar ut på sin Facebooksida till sina 5 000 hängivna följare. I den antisemitiska världen är din fiendes fiende din vän. Bakom Ramis profilbild på Facebook syns han tillsammans med libanesiska Hizbollahs biträdande generalsekreterare Naim Qassem, en shiamuslimsk rörelse som likt Iran vill utrota den ”sionistiska cancern” i Mellanöstern, Israel. Även George Soros, av judisk börd, lyfts fram som någon som marionettlikt drar i trådarna bakom världshändelser. Radio Islams webbsida, registrerad på server i USA, är ett omfattande bibliotek av antisemitisk propaganda som ges ut på 26 olika språk.

För nationalsocialistiska rörelser som NMR är judehatet ett centralt ideologiskt fundament. Det rör sig om klassiska rasistiska fördomar och föreställningar om en judisk världskonspiration som måste motverkas med alla medel. I den andra punkten i NMR:s partiprogram står det uttryckligen att man ”med alla tillgängliga medel, på lång sikt, verkar för att återta makten från den globala sionistiska elit som ekonomiskt och rent militärt ockuperat större delen av vår värld”. Enligt NMR verkar sionisterna och dess elit för mångkultur och massinvandring, liberalism och kulturmarxism i våra västerländska samhällen. Det handlar inte bara om att NMR delar ut flygblad med texten ”svenska folket måste återta makten från den globala sionistiska eliten” eller sätter upp klistermärken på skolgårdar. Antisemitismen förmedlas genom hot, hat och våld. Det blev tydligt under NMR-demonstrationen i Göteborg 2017 där ledande judar hängdes ut på stora bildplakat med ”förbrytare” som undertext. Efter en serie hot och trakasserier av NMR lades den judiska föreningen i Umeå ner i april 2017. Organisationens hotfulla budskap och trakasserier av Vänskapsförbundet Sverige-Israels tält i Almedalen sker återkommande varje år.

Antisemitismen är dock inte begränsad till NMR utan flyter ihop med Alternativ för Sverige (AfS) och nyfascistiska identitära rörelsen eller alternativhögern (alt-right) som sprider antisemitism över sociala medier. Exempelvis hyllar man och sprider den grovt antisemitiska filmen Europa – the last people som beskriver judars maktövertagande i västvärlden och deras skuld till omfattande krig och lidande.

Jämfört med radikalnationalistiska kretsar som öppet basunerar ut antisemitism är de svenska salafistjihadistiska miljöerna mer försiktiga. Ändå är det i Sverige vanligast att förövaren till antisemitiska påhopp uppfattas vara en ”extremistisk muslim” (40 procent) enligt en omfattande EU-undersökning (2018). Det kan förklaras av att antisemitiska åsikter är väldigt utbredda i Mellanöstern och Nordafrika där antisemitisk propaganda har förts ut i decennier via statliga tv-kanaler och moskéer och där befolkningarna fostrats in i sådana föreställningar, fördomar och konspirationsteorier. I ADL:s senaste attitydundersökning (2019) har hela 74 procent i Mellanöstern och Nordafrika antisemitiska åsikter.

Bland muslimska brödraskapet-affilierade grupper dyker antisemitismen upp ganska ofta. I stort sett varje år sedan 2010 har Islamiska förbundet och studieförbundet Ibn Rushd ertappats av granskande journalister med att ha bjudit in antisemitiska talare på deras konferenser. Och det finns rabiata imamer som ertappas som exempelvis den som fälldes för hets mot folkgrupp i Helsingborgs tingsrätt 2019 för att ha kallat judar för ”apornas och svinens avkommor”.

Alla extremistmiljöer förenas av en djup antisemitism som fått djupa tentakler in i vår samhällskropp. För att bekämpa detta hot mot vår demokrati krävs en nationell kraftsamling.

Mest lästa just nu

1) Sanningen svider av Jörgen Huitfeldt

2) En svensk intifada av Annika Borg

3) Men man vänjer sig av Wilhelm Agrell

4) Återvänd till det gamla av Adam Cwejman

5) Livets mångfald och mysterium av PJ Anders Linder

NR 1 2020

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...