Magasin > Den stryktåliga kapitalismen (Nummer 6, 2010)

Nummer

I det här numret

Den stryktåliga kapitalismen

Den stryktåliga kapitalismen

Innehåll

När pengarna tog slut

Krisen inom banksektorn var ett resultat av en kreditbubbla. Bankerna hade bara vaga föreställningar om vilka risker de tagit. Den ekonomiska kollapsen blev ofrånkomlig.

Det gör ont när bubblor spricker

Testet på en ekonomisk teori är inte om den är sann, utan om den är användbar. Marknadsekonomier förutsäger inte framtiden, de utforskar den.

Ett projekt i gungning

Det europeiska valutasamarbetet har hamnat i kris. Men de politiska lösningarna lär inte förhindra att begångna misstag upprepas i framtiden.

Nästa: Intervju