Magasin > Du nya osäkra värld (Nummer 4, 2013)

Nummer

I det här numret

Du nya osäkra värld

Du nya osäkra värld

Innehåll

De inpräntade föredömena

Det statistiska sambandet mellan kriminalitet och kroppsmålning är starkare än det mellan kriminalitet och någon annan enskild faktor. Märkligt är att kriminalitetens stigma från samhällets botten är höjden av statusmarkör inom europeisk fotboll.

Där tron betyder allt

Syriens historia är dess olika trossamfund och sekter. Upproret mot den alawitiska diktaturen och familjen Assad får oöverskådliga konsekvenser för miljontals syrier.

Ej av denna värld

Emanuel Swedenborg förtalades av sin samtid men kom efter hand att påverka skönlitteratur, religion och filosofi. För både August Strindberg och Ingmar Bergman var Swedenborg en inspiratör. Tillsammans bildar de tre en tradition av svensk existentialism.

”I natt sticker jag!” – Om rymningar med olika förtecken

Fascinationen inför rymlingar och rymmande är utbredd. Det gäller både i verkligheten och i fiktionen.

Nästa: Tema