Magasin > Efter Merkel (Nummer 6, 2021)

Nummer

I det här numret

Efter Merkel

Efter Merkel

Innehåll

Glasskärvorna i jorden

Fernando Pessoas litterära universum utgörs av en lång fiktiva författarpersonligheter, heteronymer, som på ett intrikat sätt förhåller sig till varandra.

Tingens diktare

På senare tid har flera böcker av och om Rainer Maria Rilke kommit på svenska. Man kan rentav tala om en Rilkefeber, skriver Martin Lagerholm.

Lek med speglar

Albert Camus gåtfulla roman Fallet har kommit i nyöversättning. Huvudpersonen har tolkats som både Camus själv och rivalen Sartre.

Vi behöver kanon

Natur & Kulturs nya litteraturhistoria har en bredare syn på världslitteraturen än den traditionella. Det fungerar i huvudsak bra, men när man kommer fram till modern tid blir det olidligt.

En handbok i statskonst

Precis som Machiavellis Fursten visar Kamandakis tusen år äldre "Nitisara" att politiki grunden handlar om makt.

Den största översättarbragden

Svenskt översättarlexikon innehåller en rad intressanta artiklar, till exempel om alla som har översatt Shakespeare.

Zorn och Italien

Anders Zorn nådde snabbt berömmelse i Italien. Det var en del av tidens vurm för skandinaviskt måleri.

Nästa: Recension